Sj�vettregler
1. Tenk sikkerhet
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og �ker trivselen.

2. Ta med n�dvendig utstyr
Utstyret m� holdes i orden og v�re lett tilgjengelig.

3. Respekter v�r og farvann
B�ten m� bare benyttes under egnede forhold.

4. F�lg Sj�veisreglene
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanternef�ring m� overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
Det er p�budt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6. V�r uthvilt og edru
Promillegrensen er 0,8 n�r du f�rer b�t.

7. Vis hensyn
Sikkerhet, milj� og trivsel er et felles ansvar.


Fartsbegrensninger

I Grimstad kommunes indre havn er fartsgrensen max 5 knop.
Mer om forskriften for fartsgrensen...


Branninstruks

Ved brann i b�t...Nyttige adferdsregler
  • Bruk s�ppelb�ttene, kast ikke s�ppel i havneomr�det
  • Sorter avfallet ditt i de ulike beholderne som finnes
  • Bruk havnens toalett - ikke vannet
  • Unng� � kaste s�ppel i havet
  • Spar p� vann og str�m
  • Behold avfallet ditt i b�ten
  • Hunder skal holdes i b�nd og avf�ring skal plukkes opp
  • Vis hensyn overfor dyr og planter
  • Bruk milj�vennlige produkter og lever milj�skadelig avfall p� milj�stasjonen
  • V�r oppmerksom de lokale regler som finnes for omr�det

Ta vare p� naturen
I Grimstad er det mange omr�der i sj�en som er viktige � verne om. Direktoratet for naturforvaltning har oversikt over dette i sin naturbase.
Her kan du s�ke deg frem til ditt n�romr�de og se hvilke registreringer som er gjort. For mer informasjon, se her.
 

Linker


www.grimstad.net
www.grimstad.kommune.no
www.grimstadminby.no


Innseilingen til GrimstadBryggeplassering og liggem�nster


      Solution: Protu