Kontakt oss


Gjestehavnen
Driftsansvaret for gjestehavnen er for sommersesongen
satt ut til selskapet Grimstad Min By.

Havnevertene kan kontaktes p� mobil 48 03 98 28 eller VHF kanal 12.


Havnekontoret
Grimstad Gjestehavn eies av og forvaltes gjennom
Grimstad Havn.

Henvendelser rettes til havnekontoret ved
havneansvarlig Inger Aaseby Skorstad.

Adr.: Grimstad Havnekontor
Besøksadresse: Rådhuset, Arendalsveien 23, 4878 Grimstad
Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad
Tlf.: 37 25 01 69
Mobil: 91 63 13 27
E-post: havnekontoret@grimstad.kommune.no

      Solution: Protu