Bl�tt Flagg
Grimstad gjestehavn har f�tt tildelt Bl�tt Flagg hvert �r siden 2002, noe vi er sv�rt stolte av. For � f� Bl�tt Flagg m� det s�kes hvert �r og s�knaden m� begrunnes.

En internasjonal jury avgj�r om marinaen tilfredsstiller kravene som stilles, og gj�r den det, mottar marinaen det bl� flagget med �rstall som synlig bevis p� at den er en milj�havn.

Bl�tt Flagg for marinaer stiller strenge krav til:
  • Informasjon og undervisning
  • Milj�ledelse
  • Sikkerhet og service
  • Vannkvalitet
Som b�teier kan du ogs� f� tildelt Bl�tt Flagg. Ta kontakt med v�re havneverter som vil gi deg et svarsendingsark som skal sendes til Bl�tt Flagg i Norge. Mer informasjon om Bl�tt Flagg f�s ved � bes�ke deres hjemmeside p� www.fee.no. Her kan du lese mer om hva som kreves av deg for � bli en Bl�tt Flagg b�teier.

 


Dobbelklikk p� kartet for st�rre versjon      Solution: Protu